Regulamin konkursu 5-12 lat

I. Organizator konkursu:
SML Dorota Witczyńska – Strucka,
Mirosław Strucki S.C.
ul. 1 Maja 12/21
75-800 Koszalin
Prowadzący:
Centrum ZdolneDzieciaki.Pl, mieszczące się w Galerii Emka,
ul. Jana Pawła II 20,
75-452 Koszalin
II. Sponsor nagród:
TwójRobot.pl – placówka franczyzowa prowadzona przez:
SML Dorota Witczyńska – Strucka,
Mirosław Strucki S.C.
ul. 1 Maja 12/21
75-800 Koszalin

III. Cele konkursu:
Celem naszego projektu jest przede wszystkim popularyzacja nauk ścisłych takich jak: matematyka, fizyka, robotyka, informatyka wśród dzieci w wieku przedszkolnym szkolnym.
Chcemy podnieść świadomość dzieci na temat programowania, kodowania. Chcemy aby rodzice zobaczyli, że jest to dziedzina dostępna nawet dla małych dzieci, a przedstawione w odpowiedni sposób zagadnienia mogą ułatwić im dalszy rozwój i nauczyć logicznego, technicznego myślenia.

IV. Warunki uczestnictwa:
a) W konkursie mogą brać udział przedszkolaki w wieku od 5 do 6 lat, uczniowie szkół podstawowych klas I-III oraz klas IV-VI z terenu miasta Koszalin

b) Temat pracy jest „Programowanie- jak my to widzimy?” w formie plakatu promującego naukę programowania lub kodowania. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektowanie plakatu, który jest ich wizją i spojrzeniem na dziedzinę „programowania” z jednoczesnym zwróceniem uwagi na to, iż jest ona ważnym aspektem dzisiejszego rozwoju nauki, techniki, technologii.
c) Należy wykonać plakat w formacie A3 dowolną techniką plastyczną.
d) Technika prac jest dowolna. Praca powinna być spójna, stabilna. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za nietrwałość wykonania pracy.
e) Prace muszą być wykonane w sposób estetyczny, a swoim wyglądem nie mogą łamać ogólnie przyjętych zasad społecznych i prawnych.

f) Gotowe prace powinny zostać dostarczone do sekretariatu ZdolneDzieciaki. Pl przy Szkole Języków Obcych SML, mieszczące się w Galerii Emka,
ul. Jana Pawła II 20,
75-452 Koszalin
g) Do każdej pracy powinien zostać dołączona wizytówka z danymi:
- Nazwa i adres placówki, którą reprezentuje grupa wraz ze wskazaniem nazwy lub numeru klasy lub grupy.
- Kategoria grupy wiekowej (Przedszkolna lub klasy I-III lub klasy IV-VI)
- Imię i nazwisko opiekuna
- imię i nazwisko i wiek autora pracy
- dane kontaktowe opiekuna: mail i telefon
Prace dostarczone bez poprawnie załączonej wizytówki nie będą brane od uwagę w konkursie.
h) Termin dostarczania prac: 29 kwietnia 2016 r. godz 19:00

i) Prace dostarczone po podanym wyżej terminie nie będą uwzględniane w ocenie.
j) Dostarczone prace zostaną udostępnione na profilu facebook: ZdolneDzieciaki.Pl
k) Prace zostaną ocenione przez pracowników placówki franczyzowej
TwójRobot.Pl Koszalin, komisja w składzie:
Agnieszka Małyszewicz
Diana Dzik
Anna Krupińska
l) Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony w dniu 6 maja 2016 r w formie publikacji na profilu facebook: ZdolneDzieciaki.Pl
oraz na stronie internetowej: http://twojrobot.pl/koszalin

V. Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z regulaminem należy kontaktować się z :
Centrum ZdolneDzieciaki.Pl, tel. 662 381 380

VI. Nagrody:
Wszystkie niżej wymienione nagrody będą przyznawane odrębnie w danej grupie wiekowej czyli osobno dla grupy przedszkolnej, dla klas I-III oraz IV-VI.
a) I miejsce: warsztaty dla klasy/grupy autora pracy oraz dyplom i indywidualna lekcja robotyki z instruktorem w placówce ZdolneDzieciaki.PL w Koszalinie, przy ul. Jana Pawła II 20
b) II miejsce: warsztaty robotyki i programowania dla klasy autora oraz dyplom dla autora pracy
c) III miejsce: wykład edukacyjny o robotach dla klasy/grupy autora oraz dyplom dla autora pracy.

VII. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie:
http://twojrobot.pl/koszalin oraz na profilu facebook: ZdolneDzieciaki.Pl

VIII. Uwaga! Opiekunowie autorów prac są zobowiązani do kontaktu z organizatorem celem umówienia się na przeprowadzenie wygranych zajęć w danej grupie.

IX. Nadesłanych prac organizator konkursu nie zwraca.