Referencje w kategorii: Opinie kursantów

opinie uczestników zajęć


Kursanci

Opinie uczestników zajęć


Kursanci

Opinia uczestników zajęć


Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Opinia uczestników zajęć


Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Opinia uczestników zajęć


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Opinie uczestników zajęć


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Opinie uczestników zajęć


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Opinia o przeprowadzonym pokazie robotów


Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu

Opinia uczestników zajęć


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Opinie uczestników zajęć


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Opinia uczestników zajęć


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Opinia na temat przeprowadzonych wykładów


Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku

Opinia o przeprowadzonych wykładach na temat Robotyki i Technologi XXI wieku oraz warsztatów konstruowania i programowania robotów dla dzieci i młodzieży


Zespół Szkół w Żychlinie w Starym Mieście

Opinia Szkoły na temat przeprowadzonego pokazu robotów edukacyjnych


Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego

Opinia Szkoły na temat przeprowadzonego pokazu robotów edukacyjnych


Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbowa Muśnickiego w Lusowie

Opinia Szkoły na temat wykładu z robotyki i technologi XXI wieku


Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcuu

Opinia Szkoły na temat edukacyjnego pokazu robotów


Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu

Opinia Szkoły na tenat przeprowadzonego wykładu dla dzieci


Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu

Opinia Szkoły na temat wykonanego Pokazu Doświadczeń Naukowych z zakresu zjawisk i doświadczeń z fizyki i chemii


Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

Podziękowanie za przygotowanie pokazów dla uczniów Szkoły podczas II Maratonu Naukowego


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 mgr inż. Grażyna Leciej

Opinia na temat przeprowadzonych warsztatów z robotyki dla dzieci


Koordynator Uniwersytetu Dzieci Martyna Gorzko

Podziękowania za przeprowadzone pokazy oraz warsztaty robotów dla dzieci i młodzieży


Środowiskowy Koordynator Festiwalu dr. hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr

Opinia na temat przeprowadzonych warsztatów "Mali Odkrywcy" polegających na budowaniu poduszkowców


Centrum Handlowe POGORIA w Dąbrowie Górniczej

Opinia na temat przeprowadzonych zajęć z robotyki


Wój Gminy Dopiewo mgr Zofia Dobrowolska

Opinia na temat zrealizowanej I części projektu pt. "Generator Naukowców"


Dyrektor Gimnazjum w Stankowie mgr Maria Dobrzańska

Podziękowania za zorganizowanie zabawy dla dzieci z budowania robotów z klocków LEGO


Dyrektor mgr Magdalena Zając Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Podziękowania za przeprowadzenie warsztatów
pt. " Świat Fizyki i Chemii w Eksperymentach "


Aldona Choma Dyrektor Fundacji "Krąg Przyjaciół dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie

Opinia na temat warsztatów pt. " Dzień Chemika"


Uniwersytet dla dzieci w Poznaniu

Zajęcie II miejsca w projekcie " Generator Naukowców"


Dyrektor Gimnazjum w Lubominie, mgr Maria Mazur

Podziękowania za przeprowadzenie zajęć z robotyki w ramach projektu " Sprawne rączki, sprawne główki oto droga do nauki"


Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof Adama Wodziczki w Swarzędzu

Opinia na temat przeprowadzonych warsztatów z robotyki dla dzieci i młodzieży


Tomasz Marciniak Prezez Stowarzyrzenia Edukacji i Nauki w Warszawie

Podziękowania za pomoc w realizacji projektu POKL.09.02.00-30-001/10


4 ELT Center for Excellence in Language Teaching

Opinia na temat przeprowadzonego szkolenia metodyczno-dydaktycznego z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki


Stowarzyszenie Ośrodem Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej INTERMARIUM w Olsztynie

Podziękowania za aktywne partnerstwo w organizacji Festiwalu Kreatywności


Dyrektor Festiwalu Kreatywności w Krakowie Jarosław Lizęga